Vergelijkbare woorden van het woord oppervlakkigheid zijn:
volatilliteit, lichtzinnigheid, oppervlakkigheid,...
platheid, oppervlakkigheid, hol gezegde,...
oppervlakkigheid, onbezonnenheid
oppervlakkigheid
oppervlakkigheid
opgewektheid, vlugheid, frisheid, oppervlakkigheid,...
ijdelheid, beuzelarij, losbandigheid, wuftheid,...
vrolijkheid, uitgelatenheid, frivoliteit,...
achteloosheid, uitspatting, wuftheid, frivoliteit,...
onderzeese rug, bank, plaat, drempel, wad, slenk,...