Vergelijkbare woorden van het woord gebiedend zijn:
wettelijk, noodzakelijk, nopend, urgent, bindend,...
dwingend, afdoend, stringent, compulsief, gebiedend,...
dwingend, bindend, gebiedend, gebiedende wijs,...
dwingend, gebiedend, imperatief, bazig
imperatief, dwingend, gebiedend, vereisend
dwingend, gebiedend, gelastend, imperatief