Vergelijkbare woorden van het woord gelijkmatig zijn:
even, koel, koud, laks, lauw, slap, slof, blasÚ, egaal,...
onverschillig, gelijk, eenkleurig, kreukvrij, vaal,...
onverschillig, koel, koud, laconiek, onverstoorbaar,...
laconiek, sto´cijns, flegmatiek, gelijkmatig, vast,...
koel, laconiek, onbewogen, flegmatiek, gelijkmatig,...
koud, lauw, laconiek, onbewogen, flegmatiek,...
gelijk, gelijkmatig, gestadig, algemeen, unaniem,...
gelijkmatig, geregeld, ordelijk, onafgebroken,...
gelijk, gelijkmatig, krijgsgewaad, wapenrok, werkpak,...
koel, egaal, gelijk, enerlei, onbewogen, gelijkmatig,...
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
bedaard, onverstoorbaar, gelijkmatig, kalm, kalmpjes,...
kalm, rustig, stabiel, onverstoorbaar, in evenwicht,...
gelijk, evenwichtig, gelijkmatig, lijkend
langzamer, bestendig, zoetjes, aanhoudend,...