Vergelijkbare woorden van het woord kalm zijn:
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
onverschillig, koel, laks, los, luw, kalm, slof, zwoel,...
onverschillig, onverstoorbaar, bedaard, nuchter,...
onverschillig, koel, koud, bedaard, hard, kalm, stil,...
onverschillig, koel, koud, laconiek, onverstoorbaar,...
onverschillig, egaal, flegmatiek, onverstoorbaar,...
onverschillig, onbewogen, dapper, bedaard, koudbloedig,...
precies, flink, onbewogen, pal, echt, diep, aaneen,...
eigenzinnig, verstandig, getemd, tam, gezeglijk,...
kalm, rustig, bedaard, zoetjes, langzaam, stilletjes,...
slap, mak, kalm, veredeld, gedwee, gewillig,...
wijs, kalm, rustig, verstandig, beraden, bezonnen,...
laconiek, sto´cijns, flegmatiek, gelijkmatig, vast,...
luchthartig, zorgeloos, onbekommerd, zeker, kalm,...
kalm, rustig
koel, laconiek, onbewogen, flegmatiek, gelijkmatig,...