Vergelijkbare woorden van het woord genereus zijn:
nobel, doorluchtig, uitmuntend, zuiver gehalte,...
nobel, edel, edelaardig, grootmoedig, ruiterlijk,...
rondborstig, goed, vergevingsgezind, riant,...
edelmoedig, royaal, rijkelijk, weldadig, gul,...
weldoend, royaal, weldadig, gul, vrijgevig, genereus,...
goed, edelmoedig, vergevingsgezind, mild, zacht,...
statig, luisterrijk, royaal, heerlijk, rijkelijk,...
nobel, edel, edelaardig, edelmoedig, genereus,...
nobel, edel, edelmoedig, royaal, rijkelijk, breed, gul,...
royaal, gul, mild, vrijgevig, milddadig, loyaal,...
gulhartig, vrijgevig, genereus, kwistig
gevaar, nobel, edelaardig, edelmoedig, filantropisch,...
joviaal, edelmoedig, warm, gastvrij, hartelijk, royaal,...
royaal, bereidwillig, rijkelijk, gul, mild, vrijgevig,...
royaal, kostelijk, veel, onbekrompen, gul, mild, ruim,...
royaal, gul, medelevend, mild, edelmoedig, genereus,...
volgende
1 2