Vergelijkbare woorden van het woord royaal zijn:
vrij, onbeschroomd, frank, rond, goedrond, ridderlijk,...
mooi, nauwkeurig, gezond, nobel, edel, weldadig, braaf,...
niet wraakzuchtig, goedertieren, royaal, clement,...
mooi gelegen, lachend, ruim, fraai, royaal, fleurig,...
kaart, velijn, royaal, gompapier, perkament,...
statig, luisterrijk, royaal, heerlijk, kon., regaal,...
royaal, weids, weelderig, groots, uitvoerig,...
royaal, verkwistend
nobel, edel, edelmoedig, royaal, rijkelijk, breed, gul,...
royaal, onrendabel, inefficiŽnt, oneconomisch
royaal, kostelijk, veel, onbekrompen, gul, mild, ruim,...
royaal
frank, rondborstig, oprecht, , duidelijk, royaal, gul,...
royaal, kwistig
edel, edelmoedig, royaal, mild, milddadig,...
edelmoedig, royaal, rijkelijk, weldadig, gul,...
volgende