Vergelijkbare woorden van het woord gerak zijn:
vogel, nut, gerak, privaat, stade, secreet, rust,...
goed, drukte, lawaai, gerak, gezeur, tier, tuig,...
nut, gerak, gemak, gerei, genot, gevoeg, comfort,...
genade, steun, begeleiding, alla, gerak, helper,...
gerak, nooddruft, levensbehoefte
gerak, kleingeestige kritiek, gehak
nut, gerak, gemak, gerei, plezier, genot, genoegen,...