Vergelijkbare woorden van het woord gesjochten zijn:
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
maat, ellendig, pover, schraal, krap, platzak,...
gesjochten
gesjochten