Vergelijkbare woorden van het woord desolaat zijn:
onbedwongen, wild, roekeloos, onbehouwen, woedend,...
onthutst, verward, desolaat, gehavend, radeloos,...
desolaat, platzak, haveloos, kaal, armoedig, arm, blut,...
ellendig, desolaat, somber, verdrietig, droefheid,...
smartelijk, desolaat, verdrietig, weinig, aangedaan,...
desolaat, bankroet, pleite, brodeloos,...
woest, desolaat, zonder gezelschap, alleen, eenzaam,...
desolaat, wanhopig, ontroerd, bedroefd, zeer bedroefd,...
desolaat, wanhopig, troosteloos, zeer verdrietig,...
desolaat, eenzaam, verlaten, uitgestorven
desolaat, arm, gefopt, geru´neerd
desolaat, troosteloos, diepdroevig, kapot, gebroken,...
onthutst, desolaat, aangedaan, bewogen, geraakt,...
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
los, alleen, eenzaam, solitair, apart, afgelegen,...
enkel, zonder gezelschap, alleen, degelijk, onbevolkt,...
volgende
1 2