Vergelijkbare woorden van het woord goele zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
vogel, eend, flamingo, smient, taling, rotgans, zwaan,...