Vergelijkbare woorden van het woord gooien zijn:
jongen, lanceren, flansen, gooien, kwakken, planten,...
kronkelen, lanceren, werpen, ordeloos liggen, zwieren,...
stromen, gulpen, beitelen, gooien,...
werpen, stikken, stekken uitzetten, gewas, groen,...
werpen, hard gooien, gooien, smijten, schieten
lanceren, kogelen, paffen, vuren, smijten, knallen,...
kelderen, werpen, kogelen, mieteren, schieten, lazeren,...
werpen, tellen, betalen, gooien, uitgieten, plengen,...
vallen, zeuren, mieteren, smijten, gooien, zaniken,...
werpen, kiskassen, gooien, kitsen, smijten
werpen, mieteren, neersmijten, neergooien, smijten,...
schoppen, smijten, gooien, stampen, liften, schieten,...
werpen, neersmijten, smijten, gooien, smakken, ploffen,...
uithalen, gooien, doorbuigen, slaan
smijten, gooien
aanslag, gooien, richten
volgende
1 2