Vergelijkbare woorden van het woord griel zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, griel, duinvogel, scharluip, bastaardnachtegaal
vogel, griel, duinvogel, scharluip
griel, wilster
doornkruiper, griel, doornsluiper, scharluip
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
doornkruiper, griel, duinvogel, doornsluiper, vis
scholekster, griel, kievit, kemphaan, kluut, renvogel