Vergelijkbare woorden van het woord pluvierachtige vogel zijn:
vogel, eendachtige vogel, pleviervogel, oestervanger,...
vogel, doornkruiper, doornsluiper, grote pluvier,...
vogel, snip, loopvogel, zomervogel, klanknabootsing,...
vogel, vechtjas, snip, twistzoeker, ruziezoeker,...
vogel, kluit, raan, sluif, steltloper, waadvogel,...
vogel, soort plevier, steltloper, pluvierachtige vogel,...