Vergelijkbare woorden van het woord grutto zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
meisje, vogel, vrouw, platvis, snip, kaan,...
vogel, grutto, merel
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
vogel, grutto, fijngemalen schelpen, kippenkalkvoer,...
wulp, watersnip, griet, grutto, houtsnip, scholekster,...