Vergelijkbare woorden van het woord marel zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, eendachtige vogel, griet, marel, watervogel,...
vogel, zwarte vogel, zwarte lijster, lijster,...