Vergelijkbare woorden van het woord hekelen zijn:
foppen, schrappen, royeren, cancelen, hekelen,...
werpen, stikken, stekken uitzetten, gewas, groen,...
verwijten, hekelen, laken, geselen, afkeuren,...
verwijten, wreken, misprijzen, doorhalen, hekelen,...
flamberen, foppen, censeren, doorhalen, corrigeren,...
hekelen, bespotten
hekelen, nabootsen, klucht, koddig, parodie
afkammen, hekelen, vermanen, afkeuren, terechtwijzen
hekelen, gispen, kastijden, tuchtigen, kwispelen,...
doorhalen, hekelen, gispen, rossen
hekelen