Vergelijkbare woorden van het woord helder klinkend zijn:
knap, mooi, fris, opgeruimd, nobel, zuiver loon,...
pluis, maagdelijk, fris, goed, schoon, echt, fijn,...
uiterste, scherp, doordringend, schitterend, inferno,...
zoet, zoetvloeiend, harmonieus, retorisch, zangerig,...
klinkend, helder, harmonieus, welluidend,...