Vergelijkbare woorden van het woord sonoor zijn:
eclatant, assonerend, glaszuiver, hel, weids, sonoor
wakker, levendig, fris, zonnig, glad, schoon, rein,...
overeenstemmend, zoetvloeiend, schoonklinkend,...
zoet, zoetvloeiend, harmonieus, retorisch, zangerig,...
schoon, zuiver, hel, welluidend, sonoor
helder, sonoor, sonor
sonoor
drukkend, bedenkelijk, moeilijk, grof, lomp, ernstig,...
doordringend, echt, vaart, water, waar, geul,...
krachtig, klaar, vol, sonoor