Vergelijkbare woorden van het woord het evengenoemde zijn:
gelijk, dergelijk, idem, eender, evenzo, hetzelfde,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...