Vergelijkbare woorden van het woord hulppastoor zijn:
katholieke geestelijke, onderpastoor, kapelpriester,...