Vergelijkbare woorden van het woord kapelaan zijn:
deken, abt, non, mère, paus, abdis, pater, overste,...
kapelaan, rector
kapelaan
kapelaan
deken, pastoor, bisschop, kapelaan, seculier, abbé,...
kapelaan, rabbijn, dominee
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
deken, pope, eminentie, abt, non, paus, pater, pastoor,...
deken, pope, katholieke geestelijke, pater, pastoor,...
geestelijke, herder, hoeder, zielverzorger, zielzorger,...
vicaris, kapelaan
coadjutor, kapelaan
zaakwaarnemer, regent, bewindvoerder, stadhouder,...
plaatsvervanger, hulpgeestelijke, hulpprediker,...