Vergelijkbare woorden van het woord hulpprediker zijn:
plaatsvervanger, hulpgeestelijke, hulpprediker,...
katholieke geestelijke, onderpastoor, kapelpriester,...