Vergelijkbare woorden van het woord joke zijn:
tank, bewaarplaats, schaal, balie, grap, lik,...
joke, gekheid, ineptie, sottise, zotternij, dwaasheid,...
kuur, bak, joke, gekheid, list, streek, gein, grol, ui,...
hoofddeksel, joke, list, streek, grap, boert, poets,...
spot, joke, boert, scherts, mop, raillerie, badinage
deun, deuntje, bak, hoofddeksel, joke, spet, gein,...
kapoen, spot, joke, gekheid, gein, grap, grol, leut,...
slag, joke, grap, scherts, aardigheid, geestigheid,...
loer, bak, joke, list, streek, grap, grol, boert, zet,...