Vergelijkbare woorden van het woord poets zijn:
knul, sul, lomperd, lap, lel, lor, tod, vod, zet, luim,...
tank, bewaarplaats, schaal, balie, grap, lik,...
bak, zotheid, grap, pots, kortswijl, mop, scherts,...
strik, bedrog, tuk, vernuft, akal, raffinement,...
slag, loer, kuur, hak, plaats, dreef, gat, buurt,...
kuur, bak, joke, gekheid, list, streek, gein, grol, ui,...
frats, knorrepot, gekheid, zotternij, grap, gril,...
loer, kuur, bak, spot, gekheid, gein, grap, grol, leut,...
slag, por, loer, stoot, list, streek, duw, ruk, poets,...
gelijk, moot, bedrog, portie, partij, list, streek,...
grap, poets, snakerij
hoofddeksel, joke, list, streek, grap, boert, poets,...
list, streek, grap, poets, pots, raak
deun, deuntje, bak, hoofddeksel, joke, spet, gein,...
zotternij, grap, aperij, boert, aardigheid, poets,...