Vergelijkbare woorden van het woord kwinkslag zijn:
knap, schade, roeier, houw, kaats, lik, vaag, coup,...
bak, zotheid, grap, pots, kortswijl, mop, scherts,...
kuur, bak, joke, gekheid, list, streek, gein, grol, ui,...
kapoen, spot, joke, gekheid, gein, grap, grol, leut,...
lus, lol, bak, gekheid, gein, grap, grol, leut, boert,...
grap, boert, zet, humor, esprit, kwinkslag,...
deun, deuntje, bak, hoofddeksel, joke, spet, gein,...
vogel, bak, misslag, bieslook, knoflook, grap, grol,...
grap, kwinkslag, kwinkslag (Engels)
kwinkslag
kwinkslag
kleinigheid, kwinkslag, attentie, grapje, presentje,...
scherts, smaad, kwinkslag, uitval,...
kuur, grol, gril, capriool, kwinkslag, escapade
foutief krantenbericht, onwaar krantenbericht,...
frats, knorrepot, gekheid, zotternij, grap, gril,...