Vergelijkbare woorden van het woord kabinet zijn:
kamercloset, watercloset, sanitaire inrichting,...
study, kabinet, leerkamer, leervertrek, boekvertrek,...
kabinet, museum, galerei, soort galerij, kunstkabinet,...
ombouw, kabinet, schip, bewaarplaats,...
kabinet, kunstzaal, muzentempel,...
kabinet, hok, cel, kot, kamer, hokje, cabine
kabinet, bewaarplaats, meubel, kast, commo, commode,...
kabinet, rijk, kroon, leiding, beheer, magistraat,...
kabinet, commode, chiffonnière, huisraad
kabinet, uitstalkast, huisraad, uitstalruimte
kabinet, regering, bediening, regeringsorgaan, dep,...
etagère, kabinet, uitstalkastje
menigte, kabinet, schaar, kudde, groep, complex,...
werkplaats, studeerkamer, kabinet, studio, atelier,...
kabinet, alle ministers, regering, ministerraden
kabinet, kamer
volgende