Vergelijkbare woorden van het woord ministerie zijn:
w.c., studeerkamer, kunstzaal, kast, museum, kamertje,...
kabinet, rijk, kroon, leiding, beheer, magistraat,...
office, betrekking, ministerie, ambt, dienst, regiment,...
kabinet, ministerie, kamer, senaat
ministerie, departement
ministerie, departement
gewest, provincie, ministerie, Frans district,...
bank, bibliotheek, ministerie, dienst, postkantoor,...
ministerie, gerecht, prinsemarij, rechterlijke macht,...
ministerie
ministerie
ministerie, kamer, senaat
hulp, tegemoetkoming, ministerie, baat, ondersteuning,...
ministerie, gouvernement, regeringsapparaat
hulp, ministerie, bijstand, dienstbetoon, assistentie,...
officium, nut, plaats, gemak, gerief, order,...