Vergelijkbare woorden van het woord kinderzin zijn:
devotie, verering, eerbied, respect, godsvrucht,...
genegenheid, neiging, inzicht, hart, sekte, richting,...