Vergelijkbare woorden van het woord klankgeluid zijn:
tint, koloriet, enkelvoudige klank, timbre, manier,...
resonantie, stem, gerucht, geruis, akkoord, toon,...