Vergelijkbare woorden van het woord klemming zijn:
levendig, wild, dartel, zorg, juk, last, zwaarte,...
aanzien, belang, pond, last, vracht, massa, klem,...
neiging, aandrift, begeerte, menigte, druk, behoefte,...
naald, drukking, nood, breinaald, stuk hout, knel,...
drang, spanning, prang, nood, persing, pressie,...
moeilijkheid, klem, kantelen, verlegenheid, val, prang,...
lasten, klemming, drukken, drukkende last,...
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...
energie, klem, herdruk, kracht, ophef, klemming,...
lust, neiging, druk, klem, drang, instantie,...
drukking, klemming, het knellen