Vergelijkbare woorden van het woord kluut zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
kloet, troep, vogel, snip, massa, kliek, dot, brok,...
kluut
gleuf, groef, hoes, foedraal, huls, kluut, dopje,...
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
wulp, watersnip, griet, grutto, houtsnip, scholekster,...
scholekster, griel, kievit, kemphaan, kluut, renvogel
vogel, snip, kluut
vogel, kluut