Vergelijkbare woorden van het woord knaagdier zijn:
eendachtige vogel, knaagdier, woelrat, waterrot,...
slus mens, schadelijk knaagdier, knaagdier, zoogdier,...
beverrat, moerasbever, knaagdier, soort bont, bontsoort
nutria, knaagdier, moerasrat, zoogdier, moerasbever,...
kleine bunzing, boor, bunzing, herautstuk, schroefboor,...
jong dier, knaagdier, zeeprik, zoogdier,...
kaardrol, arbeidsrol, stekelvarken, borstelig zoogdier,...
egel, borstelig zoogdier, borsteldier, knaagdier,...
tamias, knaagdier, zoogdier
schaaldier, knaagdier, zoogdier, Australisch dier,...
begeerte, hoofddeksel, schrik, weefsel,...
moer, bangerd, lafaard, knaagdier, paasfiguur, filet,...
handdeel, soort aardappel, knaagdier, zoogdier,...
reukwerk, muscusrat, knaagdier, musculus, muskus,...
spitsmuis, knaagdier, insecteneter
dol, huis, watermuis, knaagdier, zoogdier,...