Vergelijkbare woorden van het woord waterrat zijn:
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
waterrat, rat, nutria, beverrat, fret, lamprei, egel,...
waterrat, knaagdier, molmuis, zoogdier
waterrat, zeeman, ervaren zeeman
waterrat, zwemkampioen
waterrat, knaagdier, bisamrat, civetkat, soort rat
waterrat
waterrat, beverrat, koffierat, buidelrat, veldrat,...