Vergelijkbare woorden van het woord knauw zijn:
achterdeel, strop, tegenslag, bezwaar, scha, averij,...
achterdeel, nadeel, strop, waardevermindering,...
goor, liederlijk volk, afsnauw, kleurloos, snauw,...
levendig, wild, dartel, zorg, juk, last, zwaarte,...
grauw, schip, snak, kitval, uitval, algarade, vaartuig,...
voedsel, steek, tuk, mondvol, kliekje, snak,...
kreuk, knak, frons, plooi, rimpel, frommel, knauw,...
kwetsing, kreuk, laesie, aantasting, knauw, sabotage,...
knauw
nop, tuk, wonde, hap, stuk, knauw, biet, peen,...
angst, rommel, benauwdheid, verlegenheid, knauw,...
buil, slag, gleuf, groef, groet, kneuzing, bluts, dut,...