Vergelijkbare woorden van het woord knook zijn:
maat, kerel, lomperd, bink, bot, schink, forse kerel,...
dikhuidig, afgestompt, bonk, heel onbeleefd, dom, rib,...
balk, gording, bot, geraamte, knook, gebeente, been,...
bonk, bot, rib, schink, meetkundige term, knok, poot,...
bonk, bot, been, geraamte, slaag, knook, soort been
bot, knook, knekel
os, bot, been, knook, doodsbeen, kneutel
knook, gebeente, geraamte, visbeen, kantig gebeente,...
kloet, knook, vuist, hand, knobbel, kolenschop, poot,...
bot, knook, geraamte, wervelbeen, krap, kikker,...
bot, rib, knook, geraamte, graat, beendergestel,...