Vergelijkbare woorden van het woord kort geleden zijn:
mooi, precies, nauwkeurig, haam, even, korteling,...
korteling, document, eerst, bijwoord, net, zo-even,...
korteling, nieuw, pas, laatst, laatstleden, hedendaags,...
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
korteling, bijwoord, pas, recent, terwijl, vroeger,...
daar, bijwoord, zo-even, daareven, straks, zojuist,...
bijwoord, net, zo-even, daarnet, daarstraks,...
zo-even, juist, daarstraks, zo pas, kort geleden,...
temee, straks, kort geleden, juist, razen, zojuist,...
even, plotseling, eerst, krap, bijwoord, net, kree,...