Vergelijkbare woorden van het woord kortstondig zijn:
precies, onverschillig, poos, poosje, gelijk, moment,...
even, eer, roem, seconde, tenger, moment, een ogenblik,...
nietig, ijdel, onzeker, eindig, zwak, tijdelijk,...
onzeker, vergankelijk, wereld, temporeel, temporair,...
ogenblik, nu, heden, thans, momentaan, tegenwoordig,...
momenteel, kortstondig, ogenblikkelijk
kortstondig, vluchtig
even, laconiek, afval, pittig, klein, weinig, begrensd,...
kortstondig, voorbijgaand, eendaags
effen, kortstondig, niet lang, een ogenblik, effentjes,...
ijl, haastig, losjes, kortstondig, oppervlakkig,...
kortstondig
moment, amerijtje, kortstondig, amerij
tijdelijk, voorlopig, kortstondig, efemeer,...
even, klein, tel, moment, poosje, juist, kortstondig,...
even, tel, moment, ogenblik, pauze, termijn,...
volgende
1 2