Vergelijkbare woorden van het woord niet lang zijn:
precies, onverschillig, poos, poosje, gelijk, moment,...
onbetekenend, nietig, fijn, benauwd, laag, pienter,...
even, eer, roem, seconde, tenger, moment, een ogenblik,...
even, seconde, tel, oogwenk, tijdstip, ogenblik,...
even, amerijtje, niet lang
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
even, tel, vergankelijk, tijdelijk, momenteel,...
even, laconiek, afval, pittig, klein, weinig, begrensd,...
effen, kortstondig, niet lang, een ogenblik, effentjes,...
net, zo-even, pas, juist, krek, zonet, niet lang, flus