Vergelijkbare woorden van het woord kortstondigheid zijn:
precies, onverschillig, poos, poosje, gelijk, moment,...
even, seconde, tel, oogwenk, tijdstip, ogenblik,...