Vergelijkbare woorden van het woord kwalijk zijn:
idioot, drukkend, bedenkelijk, penibel, lastig, zot,...
hachelijk, verkeerd, ellendig, onaangenaam, walgelijk,...
wagenziek, misselijk, ziek, niet wel, naar, kwalijk,...
schraal, enig, min, bijwoord, kleine hoeveelheid, iets,...
broddelen, zondig, nietswaardig, vuil, sof, krom, vals,...
kwalijk
onpasselijk, kwalijk, bezwaarlijk
moeilijk, krap, net, onwillig, gering, kwalijk, amper,...
kwalijk
gena, genade, kwalijk, sorry, vergeving, vergiffenis,...
even, plotseling, eerst, krap, bijwoord, net, kree,...
verkeerd, lek, tekort, schadelijk, slecht, onaf,...
slap, min, misselijk, onpasselijk, wee, naar, kwalijk,...
ru´neus, schadelijk, verderfelijk, kwalijk, treurig,...
krom, krukkig, kwalijk, armoedig, stuntelig,...
moeilijk, hachelijk, moeizaam, kwalijk, zuur,...
volgende