Vergelijkbare woorden van het woord slecht zijn:
pronselen, knoeien, vaardigheid, hoetelen, klungelen,...
schuldig, peccabel, kwaad, heilloos, snood, boos,...
prullig, lorrig, nietig, onbeduidend, niets waard, min,...
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
pech, tegenslag, tegenspoed, strop,...
scheef, slecht, gebogen, gebrekkig, onrechtvaardig,...
vuil, scheef, geniepig, katachtig, leugenachtig, kwaad,...
scheef, vals, schots, schuin, afwijkend, foutief,...
officium, verkeerd, faliekant, foutief, fout,...
mankement, verkeerd, faliekant, foutief, mis, faal,...
buitenzedelijke overwegingen, foei, losbandig, slecht,...
nietig, nietswaardig, vuil, vals, diep, fout,...
nietswaardig, vuil, vals, grauw, gepeupel,...
schuldig, zondig, schurkachtig, boosaardig instinct,...
snel, wakker, glad, moeilijk, verkeerd, geheid,...
glad, vuil, vals, gemeen, fielterig, stiekem, geniepig,...