Vergelijkbare woorden van het woord kwetsing zijn:
laster, smaad, injurie, kwetsing, belediging,...
laster, smaad, kwetsing, belediging, inbreuk, grief,...
buil, kwetsing, letsel, kwetsuur, confusie, bluts,...
snee, wond, snede, wonde, kwetsing, trauma, verwonding,...
eerkrenking, smaad, injurie, kwetsing, krenking,...
kwetsing, kreuk, laesie, aantasting, knauw, sabotage,...
kwetsing, beschadiging, benadeling, verwonding,...