Vergelijkbare woorden van het woord luxe zijn:
nut, gerak, gemak, gerei, genot, gevoeg, comfort,...
opschik, glans, luister, tooi, praal, pracht, fortuin,...
keur, boel, bom, vleet, schat, massa, weelde,...
schat, pracht, weelde, overvloed, opulentie, fortuin,...
weelde, overvloed, weelderigheid, rijkdom,...
wulps, dartel, prachtig, luisterrijk, royaal, pracht,...
overdadig, weelderig, luxe, mondain, somptueus
nut, gerak, gemak, gerei, plezier, genot, genoegen,...
overbodig, misbaar, onnodig, nodeloos, luxe
goed, buitensporig, royaal, rijkelijk, ampel, mild,...
hoogstaand, zwierig, keurig, chic, modieuze verfijning,...
opschik, majesteit, glorie, glans, luister,...
weligheid, zinnelijkheid, overdaad, sumptuositeit,...