Vergelijkbare woorden van het woord meetkundige term zijn:
geschreven stuk, afschrift, meetkundige term,...
nauwkeurig, faas, zoor, penetrant, snijkant, fel,...
dobbelsteen, meetkundige term, in teerlingvorm,...
secans, doorsnede, transversaal, meetkundige term,...
kunstwoord, meetkundige term, wetsartikel, woord,...
bonk, bot, rib, schink, meetkundige term, knok, poot,...
afgestompt, menigte, bot, slee, punteloos,...
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...
grondwaarheid, meetkundige term, aangenome waarheid,...
uitlating, kegelsnede, meetkundige term, eirond,...
probleem, samenvatting, opgave, meetkundige term,...
axioma, opgave, proeftijd, meetkundige term, eis,...
pin, piek, slip, basis, plaats, spleet, insnijding,...
overgang, meetkundige term, herschepping, omvorming,...
interval, mum, sec, tel, moment, ogenblik,...
schiettoestel, schiettuig, schicht, meetkundige term,...