Vergelijkbare woorden van het woord basis zijn:
haan, eigenaar, soort voetstuk, type weefsel,...
basis, bodem, vloer, fundament, fondament
minuut, scherp, kubus, snijlijn, term, been, stomp,...
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
kiem, aanvang, oorsprong, basis, kern, grondbegrip,...
baas, standaard, basis, vaas, statief, support,...
grondvlak, basis, grond, grondbeginsel, grondslag,...
basis, meetkundige term, grondslag, fondament,...
staal, kiem, basis, axioma, grond, ondergrond, bedding,...
basis, fundament, grondslag, vest
basis, fundament, fundering, pijler, basement,...
basis, substraat, fundering, grondslag, onderlaag
basis, axioma, leidraad, principe, norm, beginsel,...
basis, grond, ondergrond, fundament, grondslag,...
standaard, basis, driepoot, statief, piŽdestal, schraag
kiem, oorsprong, uitspruitsel, basis, waard,...
volgende