Vergelijkbare woorden van het woord meluw zijn:
ijzel, rups, dauw, ijsregen,...
slag, afval, nachtvlinder, klap, schip, vlinder,...
parasiet, kalander, tas, hooiberg, maan,...
insect, doodskloppertje, meluw, termiet, houtkoper,...
mul, memel, grondsoort, meluw, houtstof, baggergrond,...
afgestompt, zacht, buigzaam, meluw, mals, week,...
slap, plat, zacht, onvast, beurs, vertroeteld, teer,...