Vergelijkbare woorden van het woord mikken zijn:
aanboeten, aanvangen, boeten, pleisteren, inwenden,...
omslaan, opnemen, houden voor, rekenen, achten, ramen,...
jongen, lanceren, flansen, gooien, kwakken, planten,...
blikken, aandachtig kijken, zien, oog hebben,...
raid, begin, misdaad, roest, ontwerp, bezinksel,...
doorgronden, uittrekken, schatten, vaststellen,...
krabben, rapen, klaarspelen, graven, omhakken,...
ogen, bedoelen, beogen, mikken, scoren,...
schatten, menen, ramen, raden, vermoeden, onderstellen,...
mikken, doelen, geld, geld slaan
nazien, mikken, dobeogen
aanleggen, regelen, oprichten, regeren, leiden,...
najagen, dingen naar, dingen, aspireren, bedoelen,...
einde, goal, strekking, oogmerk, eindpunt, bedoeling,...
inzicht, doel, zin, strekking, opzet, tendens, oogmerk,...
werpen, slingeren, gutsen, planten, kogelen, schieten,...