Vergelijkbare woorden van het woord dienst zijn:
plicht, mis, ambt, dienst, officie
belang, aanwending, utiliteit, betekenis, usage,...
stad, omheinde ruimte, streek, hoek, kant, positie, pl,...
vogel, nut, gerak, privaat, stade, secreet, rust,...
nut, gerak, gemak, gerei, genot, gevoeg, comfort,...
besluit, opdracht, bekendmaking, last, bevel,...
leven, druk, gestie, vlijt, arbeid, actie,...
spel, werkzaamheid, hobby, arbeid, emplooi, actie,...
bloedverwant, rapport, plaats, office, connectie,...
taak, wachter, betrekking, schildwacht, posse,...
kabinet, regering, bediening, regeringsorgaan, dep,...
taak, rol, aard, verrichting, werking, post, werkkring,...
lust, nut, gebruik, gerief, smaak, bezit, wil, pret,...
officium, plaats, betrekking, post, werkkring, functie,...
gebruik, office, bezigheid, betrekking, werkkring,...
taak, opdracht, drukte, klem, vesting, pluk, klus,...
volgende