Vergelijkbare woorden van het woord monster zijn:
ijkmaat, ijzer, hangijzer, zetel, aard, grondslag,...
staal, middel, grondvorm, mal, type, vorm, grondbeeld,...
baas, koker, staal, hoofd, leider, grondvorm, mal,...
schip, kruipend dier, melodrama, Chinees vaartuig,...
woest, hardvochtig mens, bloedhond, onbarmhartig mens,...
wezen, duvel, drommel, asmodee, nikker, gevallen engel,...
homunculus, draak, hydra, wanschepsel,...
riool, spuger, afvoergoot, gargouille, loospijp,...
geest, wezen, kwelgeest, duivel, nikker,...
keur, examen, test, toets, keuring, onderzoek, staal,...
kolos, gevaarte, kolossus, lomp voorwerp, monster
pijlstaartvlinder, raadselachtige figuur, zoogdier,...
soort, genre, monster (Indisch), roofdier, monster
gedrocht, monster, monstrum, misbaksel, misgeboorte,...
bloedhond, bullebak, tiran, ego´st, monster, beul,...
draak, gedrocht, monster, ondier, lelijkerd