Vergelijkbare woorden van het woord patroon zijn:
haan, eigenaar, soort voetstuk, type weefsel,...
rolvormige doos, nauwe rok, foedraal, tas, rol,...
ijkmaat, ijzer, hangijzer, zetel, aard, grondslag,...
baas, overman, deken, aanlegplaats, knar, ras,...
gids, baas, overman, deken, hoofd, machthebber,...
mal, type, vorm, model, patroon, taalkundige term,...
idioot, dol, staal, last, grondvorm, onzinnig, zot,...
grondvorm, mal, type, coupe, aard, forma, formaat,...
staal, middel, grondvorm, mal, type, vorm, grondbeeld,...
baas, patroon, zedenleraar, censor, inspecteur,...
patroon, verdediger, voorstander, ijveraar,...
slag, doorsnede, gezicht, mal, model, patroon, waard,...
vogel, patroon, verklikker, aardappel, patat,...
patroon, pijl, boog, geweer, handboog, kogel, buks,...
patroon, engel, peri, fee, genius, ormazd,...
patroon, ontwerp, tekening, print, motief